Ананка

Јусуф Сулејман

Антолог

2017

119 ден.

Цена на печатено издание: 300 ден.

Страници од печатеното издание:240

Опис на книгата :Share

Животот и судбината на Ананка започнуваат со вознесот на животот и заветот за вечна љубов. Тоа е живот што се одвива во егзил и во постојан судир на злото со пацифизмот. Животот на ликовите од романот Ананка е реална приказна од животот на Ромите од Топаана, една од најстарите населби во Скопје, во која со векови живеат во заедница многу етникуми. Топаана е олицетворение на космополитизмот. Ананка го доживува виорот на војната без својот љубен, кој е југословенски кралски војник, заробен, и кој останува во воено, а потоа уште неколку години и во морално-духовно доброволно заробеништво во Германија. Ананка молчешкум го продолжува својот живот, но таа е свесна, достоинствена, трпелива и нема да дозволи повторување на семејната трагедија, а со тоа и на историјата на Македонија. Таа оди да го избави својот внук од побунетиот Сплит, во време на распадот на СФРЈ. Овој роман не зборува за асоцијалните проблеми на Ромите, туку за Ромите што живеат во Македонија, за изворниот бит на Ромите и за нивната поврзаност со човештвото, со космосот и со вечноста.

Оценки и коментари :

Просечна оценка за книгата