Дневници (1910 – 1923)

Франц Кафка

Антолог

2023

500 ден.

Цена на печатено издание: 650 ден.

Страници од печатеното издание:560

Опис на книгата :Share

Дневниците на Франц Кафка (1883 – 1924) го опфаќаат периодот од 1910 до 1923 година. Тие даваат продорен поглед кон неговиот живот во Прага и личните искажувања за соништата, чувствата кон таткото и жената со која не можел да се ожени, како и чувствaта на вина и внатрешната состојба на отфрленост. Дневниците се приказ на еден живот со речиси неподнослив интензитет. Книгата содржи не само лични белешки, автобиографски рефлексии, елементи за тоа како Кафка го разбира своето пишување, туку и афоризми, скици за раскази, писма и многубројни литературни фрагменти од повеќето негови романи. Еден од најзначајните литературни критичари во Германија, Денис Шек, за „Дневниците“ вели: „Дури кога ќе ги прочитаме, сфаќаме колкава смисла за хумор имал Кафка. Дури тогаш разбираме што сакаат да ни кажат неговите често неразбирливи книги.“ Ова издание ја содржи целата оставнина што му била достапна на неговиот издавач и најдобар пријател, Макс Брод. Tука се вклучени и личните коментари, варијанти и поговорот на Макс Брод за записите на Кафка.

Оценки и коментари :

Просечна оценка за книгата