Самрак, зора

Ана Кечан

Македоника

0

Цена на печатено издание: 0 ден.

Страници од печатеното издание:0

Опис на книгата :Share

Книгата Самрак, зора на Ана Кечан е книга на четириесет единечни и повеќекратни пополноќни песни, песни на ситните часови, кога ноќта е сублимирана, во афект, на работ меѓу сонот и јавето, меѓу заборавот и сеќавањето, меѓу минатото и иднината. Таа како ретко кој на нашите простори ги познава теориите на сонот и на несвесното, на архетипските обрасци и на демонските традиции. Јунгијанец по вокација, упатена во финесите на симболичното изразување, таа ги има сите претпоставки да го приопшти своето лично искуство со сонот.

Оценки и коментари :

Просечна оценка за книгата