Песни од моето срце

Марија Марковска

Македоника

0

Цена на печатено издание: 0 ден.

Страници од печатеното издание:0

Опис на книгата :Share

Во книгата Песни од моето срце се искажани мисли и чувства на авторката Марија Марковска. Дел од песните се напишани сега, а дел во нејзината рана возраст на шест години.

Оценки и коментари :

Просечна оценка за книгата