Од среќната република

Петар Матовиќ

Антолог

2020

99 ден.

Цена на печатено издание: 250 ден.

Страници од печатеното издание:100

Опис на книгата :Share

Вештачките раеви на поезијата за Матовиќ и неговиот протагонист не се подрчаје на ескапизмот, туку еднаквост со фундаменталното онтолошко втемелување и голиот оброк, горчливиот ручек што ја ублажува светската болка. Од „Куферите…“ до денес, песните на Матовиќ се вреден прилог кон современата постјугословенска лирика.

Оценки и коментари :

Просечна оценка за книгата