Состојба на разговор

Јоланда Кастањо

Антолог

2019

99 ден.

Цена на печатено издание: 200 ден.

Страници од печатеното издание:84

Опис на книгата :Share

„Поетиката на патувањето кај Јоланда Кастањо не е поврзана само со долги патувања со различни превозни средства (од кола до брод и авион); таа е неизбежно поврзана со интеркултурните средби и дијалози, со соочувањето со другоста, со постојаните себеиспитувања, како и со односот со јазикот. Пишувани на галициски јазик, потоа преведувани т.е. пресоздавани на шпански од самата авторка, песните на Кастањо неретко го тематизираат човечкото искуство со јазикот, а особено се занимаваат со одликите на поетскиот јазик. Без голем ризик би можело да се каже дека поезијата на Јоланда Кастањо во голема мера е и метапоезија и поезија што има силен полифоничен капацитет.“

Оценки и коментари :

Просечна оценка за книгата