Санитарна енигма

Јасна Котеска

Антолог

2020

299 ден.

Цена на печатено издание: 350 ден.

Страници од печатеното издание:290

Опис на книгата :Share

Дали санитарноста е моќ; дали моќта има санитарен извор? Кој е економот што ја стопанисува територијата на чистото? Како се вика лекарот што ја лечи раната на нечистата совест во исто време додека ја загадува? Каква е врската меѓу сапунот и фашизмот? Зошто секоја колонијална империја најпрвин се воспоставува како хигиенска империја? Какво решение за третманот на „чистата“ крв им понуди Дизни на современите телевизиски воени могули? Кога и зошто е криминализиран сметот? Зошто модерниот град е роден од спорот со анималните, животворни импулси? Зошто радоста подразбира блискост и валканост? Како сексуалноста и санитарноста меѓусебно се поврзани? Зошто не постои желба што е по мерка на културата? Кој сон Фројд одби да го толкува и зошто? Дали постои празен субјект и што е содржината на неговата супстанција? Ова се дел од прашањата што студијата „Санитарна енигма“ ги отвора за промислување.

Оценки и коментари :

Просечна оценка за книгата