Пет драми

Миро Гавран

Магор

2020

250 ден.

Цена на печатено издание: 600 ден.

Страници од печатеното издание:336

Опис на книгата :Share

Книгата Пет драми е збирка од пет особено важни театарски драми на Гавран, секоја од нив поедничено нудејќи им одлично искуство на познавачите на театарот и истовремено, без да имаат голем број ликови, тие се интересно четиво. СМРТТА НА АКТЕРОТ е драма за еден актер аматер на повеќе од шеесет години кој живее во старечки дом, каде што води аматерска театарска група и поканува една порано славна театарска актерка, сега заборавена, да му помогне да постави изведба заснована врз драма што тој ја напишал за нив двајцата. Работејќи на претставата тие ќе направат рекапитулација на своите животи и ќе се судрат во своите сфаќања за театарската уметност. На крајот откриваме дека тој бил тајно вљубен во неа цели четириесет години. СÈ ЗА ЖЕНИТЕ е драма во која три актерки играат пет улоги секоја и сите се на раз- лични возрасти, од возраст на девојчиња во градинка до стари дами во старечки дом. Брилијантна драма што им овозможува на актерките да минат низ разни преобразби додека ја претставуваат судбината на жените во современиот свет. СÈ ЗА МАЖИТЕ е драма во која тројца мажи играат по пет улоги секој, но овој пат го претставуваат светот на современиот маж со многу хумор, емоции и неочекувани пресврти. ЧЕХОВ МУ ВЕЛИ ЗБОГУМ НА ТОЛСТОЈ е една од раните драми на Гавран во која тој ја опишува средбата на двата големи руски писатела Толстој и Чехов и нивните сопруги Олга и Софија. Нивниот идиличен престој во Јаснаја Полјана набргу се претвора во судир меѓу младиот и стариот писател, како и судир меѓу нивните жени, предизвикани од различните гледишта на животот и книжевноста. НОРА ВО НАШЕ ВРЕМЕ е реплика на Ибзеновата Нора во која Гавран развива дејство во една современа поранешна социјалистичка земја во периодот на транзиција. Во оваа драма Гавран ги заменува улогите на мажот и жената, во спротивност со драмата на Ибзен, и така имаме супериорна жена и инфериорен маж. На крајот мажот е тој што ја напушта куќата во потрага по самоостварување. Издавањето на публикацијата е финансиски поддржано од Министерството за култура на Република Северна Македонија. Книгата е објавена со поддршка на програмата Креативна Европа на Европската унија.

Оценки и коментари :

Просечна оценка за книгата