Записи

Јована Јаневска

Македоника

2020

Цена на печатено издание: 0 ден.

Страници од печатеното издание:0

Опис на книгата :Share

Книгата „Записи“ од Јована Јаневска не се прераскажува, туку се доживува и не е стационирана само на една тема, туку опфаќа широк мотивски дијапазон и самата по себе е поделена на четири циклуса. Во секој од нив, таа е своја на своето и мошне прифатливо ни го приопштува за да не подзамисли, да се преиспитаме и, безусловно, да се согласиме и да ја застапуваме нејзината страна. Со проза или поезија се јавува од своите „студентски патешествија“ во Германија, Италија, Бугарија од Јадранот... Насекаде каде што запознава необични ликови со потресни животни приказни, со разни судбини пред кои не се останува рамнодушен. На тој начин го имаме и светот на дланка, но, за жал, многу повеќе со страдања и неправди. Својот бунтовен дух таа го искажува и преку текстови од ораторски збиднувања со кои „стрела“ во суштината на нештата.

Оценки и коментари :

Просечна оценка за книгата