Брзината не убива

Владимир Илиевски

Македоника литера

2016

60 ден.

Цена на печатено издание: 100 ден.

Страници од печатеното издание:108

Опис на книгата :Share

Во оваа поетска книга Владимир Илиевски не отстапува од „утврдените“ правила на својата поетика. Сепак треба да се констатира дека тие „утврдени правила“ не го стеснуваат и не го намалуваат животниот естетски простор на неговиот поетски збор. Напротив, токму во тој простор егзистираат и импулсивно пулсираат свежите поетски иновации на Илиевски. Поетската книга „Брзината не убива“ на Владимир Илиевски е показател за еден вреден творечки континуитет со потврдени поетски вредности. Овие песни недвосмислено покажуваат дека Илиевски суверено владее во омеѓениот простор на својата поетика. Книгата „Брзината не убива“ ја потврдува високата позиција на Владимир Илиевски на современото македонско поетско творештво. Песните на Илиевски се отворени и очистени од непотребната „наметлива“ херметичност. Тие немаат потреба да ја скријат, да ја кодираат или едноставно да ја заборават пораката. Тие јасно ја кажуваат, покажувајќи дека една од основните функции на уметноста е потребата да се пренесе порака. Тие не се песни за верувањето и за восхитот, туку се песни за сомнежот и за постојаниот немир.

Оценки и коментари :

Просечна оценка за книгата