Шушулеменко

Константин Дораковски

Македоника

2017

Цена на печатено издание: 0 ден.

Страници од печатеното издание:

Опис на книгата :Share

Драмскиот првенец ШУШУЛЕМЕНКО претставува фарсична игра за феноменот на моќта, власта и владеењето, подготвуван во Драмски театар Скопје. НОВИОТ РАКОПИС НА ПТОЛОМЕЈ задира во пројавениот интерес за барање на нашите идентитетски корени во далечните антички времиња и нуди две испреплетени приказни, од една страна се профилираат поедини појави од некои современи ставови и погледи за себенаоѓање во минатите историски етноси и настани, а од друга страна се осврнува на настаните и влијанијата кои ја издигаат една личност на пиедесталот на историската големина. ДОДЕКА СОНЦЕТО ИЗГРЕЕ НА ЗАПАД го пренесува секојдневието, надежите и очекувањата на обичниот човек во предвечерието на распадот на поранешната Федерација и рефлексите од некои од минатите времиња во кои се создавала македонската држава, а што оставиле контроверзи и длабоки траги во свеста, меморијата и меѓусебните односи на поедини учесници.

Оценки и коментари :

Просечна оценка за книгата