Во душата на немиот свет

Даниела Илијоска

Македоника

2018

Цена на печатено издание: 0 ден.

Страници од печатеното издание:

Опис на книгата :Share

Во романот ˶Во душата на немиот свет ̋ од авторката Даниела Илијоска прикажани се чувствата на дрвата, тревките и животните и низ јасна слика е опишано нивното уништување за да се изгради некаков објект. Живата природа е во изумирање поради човекот. Но тој не е свесен за нејзиното исчезнување, не е свесен колку нѝ е таа потребна. Како што ги соголува шумите така тој ги менува климатските промени. Настануваат суши, силни ветрови и мразови кои придонесуваат и за унишување и на човештвото. Овие промени не им дозволуваат на растенијата да се шират и да донесуваат доволно чист воздух. Писателката преку овој роман ни го преведува немиот говор на растенијата, искажана е радоста и тагата, среќата и болката, пријателството, љубомората, исто како кај луѓето. Вака полесно можеме да ги разбереме нивните зборови, како им е на нив и колку тие ни се потребни на нас луѓето.

Оценки и коментари :

Просечна оценка за книгата