Заблуда

Христијан Крстевски

Македоника

2017

Цена на печатено издание: 0 ден.

Страници од печатеното издание:

Опис на книгата :Share

Заблуда е краток драмски текст во кој авторот дава осврт кон модерниот деловен свет. Случувањата се одвиваат во напната атмосфера каде приказните на големите и влијателни луѓе се судираат со приказните на обичните работници . Секој човек може да помисли дека е луд , но што се случува кога оној за кого сите мислат дека е луд всушност бил во право? Кога сиот град е во заблуда, кога сите луѓе раскажуваат различна приказна и сите се убедени во вистинитоста на својата приказна кој ќе профитира ако не медиумите? Во овој драмски текст авторот ги прикажува типичните ликови од секојдневието. Јасно е прикажано колку на луѓето ништо не им е јасно за тоа што се случува околу нив, а сепак не отстапуваат од своите ставови

Оценки и коментари :

Просечна оценка за книгата