Востанијата во Македонија

Група автори

Македоника

2015

Цена на печатено издание: 0 ден.

Страници од печатеното издание:

Опис на книгата :Share

Ова дело нуди еден научен и хронолошки преглед на востанијата на територијата на Македонија од антиката па сè до Втората светска војна, кога востанието довело до создавање на современата македонска држава, во кое се вткаени искуствата, легендите и традицијата, но и стремежот на претходните востанија, страдањата на многу генерации, за остварување на вековниот сон – Независна Македонија.

Оценки и коментари :

Просечна оценка за книгата