Сага за Тројство

Зоран Милошевски

ПНВ Публикации

2018

180 ден.

Цена на печатено издание: 390 ден.

Страници од печатеното издание:543

Опис на книгата :Share

„Сага за Тројство“ е научно фантастичен роман составен од неколку приказни кои се движат во различни временски рамки, но, се последица на еден настан опишан во првиот дел, односно, првиот контакт на луѓето со цивилизацијата на Вторите (Бесте). Останатите приказни ги следат настаните кои се случуваат во следните векови гледани од различни гледни точки на луѓето, Бесте и останатите цивилизации на кои наидуваат, а завршува со последниот бунт на луѓето 70.000 години во иднина. Започнувајќи со првиот контакт во 2159 година, преку кратката приказна од Рио де Жанеиро за корумпираноста на светот, потоа приказната на еден војник распореден околу Куперовиот појас, научник бегалец на колонија околу Уран, една девојка која помага на Вторите да го ослободат нивниот матичен свет од паразитската раса, едноставно наречена Третите, преку тажната приказна за судбината на оние што отидоа на светот на Третите нивната борба за опстанок и она во што тие ќе претворат само со цел да преживеат, за на крајот да заврши со приказната на еден инженер 5000 години подоцна и крајот на еден свет кој безброј пати се менувал и еволуирал 70.000 години покасно на еден свет за чии жители Земјата е само приказна и опсесија на тогашните историчари.

Оценки и коментари :

Просечна оценка за книгата