Невидливи љубови

Владимир Јанковски

Антолог

2015

99 ден.

Цена на печатено издание: 200 ден.

Страници од печатеното издание:160

Опис на книгата :Share

Романот Невидливи љубови на Владимир Јанковски опфаќа три приказни, во кои авторот преиспитува некои од клучните аспекти на современата љубов: односот меѓу присуството и отсуството, опседнатоста со појавното и со видливото, идејата за Другиот како конструкција и како фикција. Како се однесува кон девојката што ја сака некој што може да се преобразува во предмети? На кој начин сака човек опседнат со набљудување? Што прави оној што, секогаш кога ќе се доближи до девојката во која е вљубен, станува невидлив? Две нетипични бајки за возрасни премостени со динамично раскажана реалистична приказна, во кои како во музичка композиција идеите варираат, се надополнуваат, си противречат или течат паралелно една покрај друга.

Оценки и коментари :

Просечна оценка за книгата