Sидот белутрак

Велко Неделковски

Антолог

2018

119 ден.

Цена на печатено издание: 250 ден.

Страници од печатеното издание:232

Опис на книгата :Share

Најновото авторско остварување на Велко Неделковски е збирката раскази и новели „Ѕидот белутрак“ – во која, низ временски прескоци, а преку четиринаесет тематски целини, се одвива тревожна потрага по човековите доблести, недостатоци, предизвици, премрежиња, таги, а поретко и радости, мечти, дострели и падови на духот, неостварени соништа и тескобно јаве. Во овие раскази минатото е гордост или можеби товар, сегашноста е певливо или можеби плачливо време, а иднината – блиска за воздишка, а далечна за дофат. Реалното во оваа проза е грчовит заграб за почвата, а мистичното е (не)забранет лет во посакувани предели... Збирка раскази со значење на еден цел космос од аспект на опишаните ликови. Како и секогаш, Неделковски умее реалистичната постапка во своите дела паралелно да ја испреплетува со магиски елементи и со надреалистични и гротескни ситуации. Мајсторот на краткиот расказ успева преку постмодернистичката стилска постапка на „претерување“ и „краток спој“ да ја долови апсурдноста на човековиот живот.

Оценки и коментари :

Просечна оценка за книгата