Собата во пламен

Алвин Панг

Антолог

0

99 ден.

Цена на печатено издание: 200 ден.

Страници од печатеното издание:158

Опис на книгата :Share

Алвин Панг важи за најпреведуваниот современ поет од Сингапур. Универзалноста и повеќеслојноста на неговиот поетски јазик ја надминуваат локалната семантика на секојдневјето – Панг не е типичен азиски поет што тешко се разделува од наследените канонски форми и мотиви. Тој е поет на тишината и на невидливите градови – и самиот честопати ги гради стиховите врз текстурата и врз мисловноста на Калвино и на Махмуд Дарвиш или врз сликовитата соновност на Рене Магрит.

Оценки и коментари :

Просечна оценка за книгата