Изневерено време

Милчо Мисоски

Антолог

0

99 ден.

Цена на печатено издание: 200 ден.

Страници од печатеното издание:64

Опис на книгата :Share

Поет што доаѓа со сигурен чекор во простор што се освојува со творештво, со примена на сигурна постапка и со строго утврдени мерила за уметничкиот израз. Книгата Изневерено време на Милчо Мисоски е дело поттикнато од застрашувачката реалност, моралниот пад и назадувањето на човештвото, наспроти усилбите и надежите на разумното битие или лирскиот субјект.

Оценки и коментари :

Просечна оценка за книгата