Зборот е светлина

Ленче Милошевска

Антолог

0

99 ден.

Цена на печатено издание: 200 ден.

Страници од печатеното издание:64

Опис на книгата :Share

„ Современата македонска писателка Ленче Милошевска, автор на четири книги поезија и четири романи, повторно ни се претставува со успешна книга поезија, насловена како Зборот е светлина. Самиот наслов ја симболизира творечката синергија која произлегува од логосот и светлината. Најновата поетска книга на Ленче Милошевска е производ на искуство, поетска зрелост и успешна постапка во одбирот на поетските дилеми, предизвици и тишини. Овие простори – творечки пориви, во реалноста се можеби подруги, но во песните поместени во книгата се мајсторски искомпонирани целини“. Братислав Ташковски

Оценки и коментари :

Просечна оценка за книгата