Песочни капки

Милчо Мисоски

Антолог

0

99 ден.

Цена на печатено издание: 200 ден.

Страници од печатеното издание:48

Опис на книгата :Share

„Зрели стихови што поставуваат прашања и не се обидуваат да го насетат одговорот. Рецептот за убава поезија е токму тој. Да се постават прашањата, а да се одбегне одговорот, или пак во најалтруистич­ко поетски манир, самиот читател да го насети и да го даде тој одговор. Изразот на Мисоски станува подлабок и посложен како што се развива збирката. Од лапидарниот израз на почетокот, па сè до баладично-ламенталниот тон на крајните песни, оваа збирка истовремено најавува и поет што веќе се докажал, но и поет што допрва има што да каже.“ Душко Крстевски

Оценки и коментари :

Просечна оценка за книгата