Фрески и гротески

Венко Андоновски

Антолог

0

119 ден.

Цена на печатено издание: 250 ден.

Страници од печатеното издание:180

Опис на книгата :Share

„Фрески и гротески“ – уникатна збирка авторски преданија, приказни, митови, раскажани во манирот на алегориската фантастика и со концептот на палимпсест. Венко Андоновски своите раскази ги нарекува „Раскази за отсуството“. Алегорија за нацртаните фрески и нивната реставрација, животот и смртта, за отсутното и присутното, за тоа што недостига. Наоѓајќи арбитрарни врски меѓу историски личности, топоси и ситуации, Андоновски ја нарушува илузијата на фикција. Поврзувајќи ги Кирил Пејчиновиќ и Лорд Бајрон, Аристотел и отецот Лаурентиј, Исијан, Далмант, смртта на Евтихиј, Медалјон од Пела, создава алтернативна историја... Дело на маестрален раскажувач и фасцинантен ум!

Оценки и коментари :

Просечна оценка за книгата