Голтка восхит од солзите на вечноста

Александар Русјаков

ИЛИ-ИЛИ

150 ден.

Цена на печатено издание: 200 ден.

Страници од печатеното издание:204

Опис на книгата :Share

“Можеби некој во поезијата на Русјаков ќе препознае далечен одек од она што некогаш се нарекуваше „граѓанска“ или „ангажирана поезија“. Сеедно. Но, таа не го содржи во себе нивниот идеолошки идеализам, витализам и поента или децидна порака за хуманизам и етика. Таа, според нас, е најблиска до битничката позеија, која повеќе децении беше хит на Западот, а и денес не пресушила. Битничката поезија значеше бунт против истрошената и брутална капиталистичка цивилизација, која за најголема вредност го прогласи капиталот, а за најголема филозофија, филозофијата на материјалниот профит“. Ефтим Клетников

Оценки и коментари :

Просечна оценка за книгата